CELE PROJEKTU

 

Cele naszego Projektu obejmują:

​​​​​​​

  1. Wsparcie współpracy międzynarodowej małopolskich przedsiębiorców i klastrów z Inicjatywą Awangarda (IA) w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji związanych z Projektem Pilotażowym „Wydajna i zrównoważona produkcja” i Działaniami Demonstracyjnymi realizowanymi w jego ramach, a w szczególności umożliwienie korzystanie przez nich ze środków finansowych przeznaczonych dla firm zaangażowanych w działania pilotażowe. 
     

  2. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski poprzez poprawę warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i innowacyjnej, oraz stymulowanie popytu na innowacje i wzmacnianiu więzi kooperacyjnych między nauką i gospodarką, zwłaszcza w dziedzinach specjalizacji regionalnej.
     

  3. Ograniczenie kluczowych deficytów gospodarki Małopolski, jakimi są m.in.: mały popyt na innowacje, małe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym na B+R oraz słabe powiązania kooperacyjne między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi, w szczególności w kontekście międzynarodowym. 
     

  4. Przyczynienie się do utrzymania i poprawy konkurencyjności europejskiego sektora produkcji poprzez umożliwienie wykorzystania innowacyjnych skutecznych technologii, metod, procesów i standardów produkcji w Europie, skutkujących zmniejszeniem zanieczyszczenia i zużycia energii oraz ułatwiających inteligentne wykorzystanie zasobów

 

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego