CZYM JEST IA

Inicjatywa Awangarda (IA), czyli „Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację” (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit z siedzibą w Brukseli działające od 10 lipca 2017 r. 
Obecnie IA skupia 44 innowacyjnych regionów pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej – w tym Małopolskę, jako jedyny region z Polski. 

 

Podstawowym celem i założeniem działania IA jest wsparcie rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, klastrów i instytucji naukowo-badawczych w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji. 

 

W odniesieniu do zdefiniowanych inteligentnych specjalizacji IA wyłoniła priorytetowe obszary gospodarcze, a ich ramach przystąpiła do realizacji Projektów Pilotażowych (Pilot Projects), czyli:

 

  • Wysoka wydajność produkcji dzięki wykorzystaniu druku 3D
  • Wydajna i zrównoważona produkcja
  • Zaawansowane rozwiązania energetyczne w dziedzinie produkcji w trudnych warunkach
  • Nowe produkty, wspomagane nanotechnologią
  • Biogospodarka
  • Sztuczna Inteligencja
  • Inteligentne Zdrowie 

 

Dla każdego z nich prowadzonych jest kilka Działań Demonstracyjnych (Demo Cases), odpowiadających tematycznie danemu Projektowi Pilotażowemu. Przedsiębiorstwa, klastry lub instytucje naukowo-badawcze z regionów skupionych w IA mogą przystępować do współpracy nad rozwojem interesujących ich technologii w ramach poszczególnych Działań Demonstracyjnych. Mogą w szczególności testować swoje technologie, znajdujące się w niskiej fazie rozwoju (w naszym Projekcie jest to TRL 5) i wymagające dalszych testów, których samodzielne przeprowadzenie przerasta możliwości finansowe i organizacyjne pojedynczych podmiotów. Dzięki międzynarodowej współpracy w formule zaoferowanej przez IA, technologie te mogą zostać doprowadzone do poziomu komercjalizacji (tj. TRL 7) i skutecznie wprowadzone na rynek. 
 

Więcej o IA:

Broszura - Wspieramy Innowacyjne Rozwiązania w Małopolsce

Broszura - Małopolska Awangarda

 

https://s3vanguardinitiative.eu;

https://www.malopolska.pl/biznes/innowacje/inicjatywa-awangarda;
https://www.malopolska.pl/publikacje/blizej-brukseli/23-blizej-brukseli-inicjatywa-awangarda
 

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego