DZIAŁANIA PROJEKTU

W ramach naszego Projektu zrealizujemy następujące działania:

 

  1. Organizacja  spotkań łączących MŚP WM z potencjalnymi partnerami zagranicznymi (MŚP/klastry) z regionów należących do IA, w celu nawiązania współpracy i możliwości  opracowania projektu składanego w programie ramowym Horyzont Europa. Spotkania integrować będą te zainteresowane przedsiębiorstwa z Małopolski, które dotychczas nie korzystały z programu Horyzont. Odpowiednio do ich potrzeb dobrani zostaną potencjalni partnerzy zagraniczni z IA (przedsiębiorcy, klastry). 
     

  2. Organizacja  spotkań sieciujących z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw lub klastrów oraz członków zespołu projektowego, koordynatorów Projektu Pilotażowego / Działań Demonstracyjnych; spotkanie w formie wideokonferencji.
     

  3. Udostępnimy materiały informacyjne dotyczące Inicjatywy Awangarda (IA) i Horyzont Europa na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych.
     

  4. Będziemy wspierać włączenie małopolskich przedsiębiorstw i klastrów w proces aktywnej współpracy w ramach Projektu Pilotażowego „Wydajna i zrównoważona produkcja” i Działań Demonstracyjnych realizowanych w jego zakresie. 

 

Informacje do kogo kierujemy wsparcie znajdziesz tutaj.

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego