Film promujący Inicjatywę Awangarda

Inicjatywa Awangarda (IA), czyli „Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację” (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit z siedzibą w Brukseli działające od 10 lipca 2017 r. Obecnie IA skupia 35 innowacyjnych regionów pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej – w tym Małopolskę, jako jedyny region z Polski. 

 

 

Zapraszamy również do obejrzenia filmu prezentującego działania prowadzone w ramach Inicjatywy Awangarda w Małopolsce.

 

 

18 grudnia 2019

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego