HORYZONT EUROPA

Horyzont Europa Ambitny unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) mający na celu: wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej; zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy; realizację priorytetów obywateli oraz utrzymanie naszego modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości. Komisja zaproponowała budżet w wysokości 100 mld EUR na program „Horizon Europe”.


Do konkursów mogą startować tylko projekty PARTNERSKIE. Partnerami w projektach mogą być instytucje posiadające osobowość prawną, a zatem zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty badawcze, administracja publiczna, organizacje pozarządowe. 

 

W ramach programy finansowane będą m.in. :


Innowacyjna Europa

 • Europejska Rada ds. Innowacji – EIC
 • Europejskie ekosystemy innowacji
 • Europejski Instytut Innowacji I Technologii
   

Granty dla innowacyjnych MŚP
Horyzont Europa ma również bogatą ofertę dla firm. European Innovation Council wspiera europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm, start-upy (ze wszystkich branż) oraz konsorcja w realizowaniu ich projektów.


Otwarte konkursy:

 • EIC Accelerator – wnioski do 6 października 2021 r.
 • EIC Pathfinder Challenges – wnioski do 27 października 2021 r.
 • EIC Transition – wnioski do 22 września 2021 r.
   

Wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej


Komponent ma on na celu wyrównywanie poziomu doskonałości naukowej w poszczególnych krajach unijnych. Granty przeznaczone są przede wszystkim na rozwój doskonałości naukowej instytucji naukowo-badawczych. 


Otwarte konkursy: 

 • Teaming – wnioski do 5 października 2021 r. (konkurs dwuetapowy, pełny wniosek do 8 września 2022 r.)
 • Twinning – wnioski do 18 stycznia 2022 r.
 • ERA Chairs – wnioski do 15 marca 2022 r.


Doskonała baza naukowa

 • Europejska Rada ds. Badań Naukowych – ERC
 • Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA
 • Infrastruktura badawcza


Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa

 • Zdrowie
 • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
 • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
 • Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
 • Klimat, energia, transport
 • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko


Szczegółowe informacje:

 

Na poziomie ogólnopolskim:
Informacje o tematach konkursów, terminach naborów, dniach informacyjnych i spotkaniach brokerskich, a także kontakty do ekspertów KPK od poszczególnych obszarów Horyzontu Europa można znaleźć na stronie kpk.gov.pl. Pytania można również zgłaszać mailem na adres: kpk@ncbr.gov.pl .

 

Na poziomie regionalnym:
Centrum transferu Technologii Politechnika Krakowska
Adres: Warszawska 24
31-155 Kraków
12 628 28 45
https://www.transfer.edu.pl/
 

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego