INICJATYWA AWANGARDA

Inicjatywa Awangarda, czyli „Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację” (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to organizacja skupiająca 35 innowacyjnych regionów pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej, które dążą do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji.


Małopolska jest jedynym regionem z Polski zaangażowanym w działania Inicjatywy Awangarda (IA). IA została zapoczątkowana przy udziale Małopolski i funkcjonowała jako nieformalne porozumienie wybranych regionów z Unii Europejskiej od listopada 2013 roku. Od 10 lipca 2017 roku Inicjatywa zmieniła formę prawną i została zarejestrowana jako stowarzyszenie non-profit na prawie belgijskim z siedzibą w Brukseli.


Obecnie w ramach IA realizowanych jest pięć Projektów Pilotażowych (PP). Dla każdego z nich prowadzonych jest kilka Działań Demonstracyjnych, w ramach których zainteresowane przedsiębiorstwa lub klastry mogą testować swoje technologie, znajdujące się obecnie w niskiej fazie rozwoju i wymagające dalszych testów, a których samodzielne prowadzenie przerasta możliwości finansowe i organizacyjne danego przedsiębiorstwa lub klastra. IA pomaga w doprowadzeniu tych technologii do poziomu komercjalizacji (tj. TRL 8-9). 

 

Więcej o Inicjatywie Awangarda:

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego