MAŁOPOLSKIE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Odbiorcami naszego Projektu są przedsiębiorcy, którzy spełniają warunek dysponowania technologią na poziomie min. TRL 5, przy czym technologie te powinny odpowiadać tematyce Projektu Pilotażowego Inicjatywy Awangarda „Wydajna i zrównoważona produkcja”, a w szczególności być związane z dziedzinami odpowiadającymi Działaniom Demonstracyjnym realizowanych w jego ramach, a także być zbieżne z zakresem Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji, a także klastry, których przedmiot działania jest zbieżny z zakresem MIS. 

 

Przewodnik Małopolskie Inteligentne Specjalizacje do pobrania,
 

 

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego