IA jest jedyną multilateralną siecią regionów w Europie, która prowadzi praktyczne działania mające na celu pomoc w nawiązaniu transgranicznych kontaktów pomiędzy firmami, głównie MŚP, klastrami oraz instytucjami naukowo-badawczymi – wszystko po to, aby rozwijać się i lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania.


Podstawowym celem Inicjatywy Awangarda jest przyśpieszenie procesu wprowadzania innowacji na rynek oraz pomoc w pójściu do przodu firmom, które samodzielnie nie mają takich możliwości. Aby osiągnąć te cele, regiony IA opracowały własną, czterostopniową metodologię współpracy: 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Zanim przystąpiono do działania, regiony skupione w IA opracowały strategie inteligentnej specjalizacji, czyli własne strategie rozwoju  ekonomicznego oparte na ich mocnych stronach i przyszłym potencjale, wspólnie wyłoniły priorytetowe obszary gospodarcze, a w ich ramach zdefiniowały pięć merytorycznych Projektów Pilotażowych do realizacji, czyli:

 

  1. Wysoka wydajność produkcji dzięki wykorzystaniu druku 3D

  2. Wydajna i zrównoważona produkcja

  3. Zaawansowane rozwiązania energetyczne w dziedzinie produkcji w trudnych warunkach

  4. Nowe produkty, wspomagane nanotechnologią

  5. Biogospodarka.


W każdym z pięciu realizowanych Projektów Pilotażowych mapowane są wszystkie podmioty z regionów IA w odpowiednich łańcuchach wartości (uczenie się), po czym organizowane są działania w celu umożliwienia tym podmiotom wzajemnego poznania się (łączenie się) i opracowania wspólnych projektów (Działania Demonstracyjne) na bazie dzielonych ambicji (demonstrowanie rozwiązań), które, jeśli zakończą się sukcesem, można przełożyć na regularne działania biznesowe (komercjalizacja).


Kluczowa faza, demonstrowanie rozwiązań, koncentruje się głównie na testowaniu i zatwierdzaniu nowych produktów (technologii) w ramach realizowanych przy aktywnym współudziale zainteresowanych podmiotów (przedsiębiorców, klastrów, instytucji naukowych) Działań Demonstracyjnych.
 


Niezbędna infrastruktura i specjalistyczna wiedza ekspercka są w większości przypadków zbyt kosztowne i skomplikowane, aby pojedyncze przedsiębiorstwo mogło je zrealizować samodzielnie. Aby rozwiązać ten problem, IA promuje zatem budowę i/lub modernizację tzw. Infrastruktury demonstracyjnej, czyli obszaru, gdzie firmy mogłyby prowadzić wspomniane działania za niższą cenę, przy jednoczesnym wsparciu odpowiednich ekspertów. Celem działań jest także łączenie Infrastruktury demonstracyjnej w europejskie sieci, dzięki czemu firmy będą miały do nich łatwiejszy, transgraniczny dostęp.Podejście IA jest czymś nowym, jednak mimo tego eksperymentalnego “uczenia się poprzez działanie”, widać już pierwsze sukcesy. To właśnie dzięki IA firmy znajdują dostawców i klientów oraz nawiązują kontakty z innymi firmami i ośrodkami badawczymi – o podobnych celach i uzupełniającej się, niezbędnej wiedzy, potrzebnej do nawiązania współpracy.

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

MODEL WSPÓŁPRACY IA

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego