ODBIORCY PROJEKTU

Nasz Projekt przeznaczony jest dla dwóch grup odbiorców: 

 

1. Przedsiębiorców spełniających następujące warunki:
 

  • posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego;

  • dysponują technologią na poziomie min. TRL 5, przy czym:

    • technologie te powinny odpowiadać tematyce Projektu Pilotażowego Inicjatywy Awangarda „Wydajna i zrównoważona produkcja”, a w szczególności być związane z dziedzinami odpowiadającymi Działaniom Demonstracyjnym realizowanych w jego ramach;

    • technologie te powinny być zbieżne z zakresem Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji;

  • są zainteresowani rozwinięciem i wdrożeniem tych technologii we współpracy z międzynarodowym środowiskiem.

 

2. Klastrów spełniających następujące warunki:
 

  • posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego; 

  • ich przedmiot działania koresponduje z tematyką Projektu Pilotażowego Inicjatywy Awangarda „Wydajna i zrównoważona produkcja”, a w szczególności jest związany z dziedzinami odpowiadającymi Działaniom Demonstracyjnym realizowanych jego ramach;

  • ich przedmiot działania jest zbieżny z zakresem Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji.

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego