OTWARTE INNOWACJE

Współpraca z Inicjatywą Awangarda zakłada tworzenie technologii w modelu otwartych innowacji. Czym zatem są otwarte innowacje?

 

Według podręcznika Oslo Manual, innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.


Otwarte innowacje natomiast to termin stworzony na początku XXI wieku przez Henry’ego Chesbrougha, amerykańskiego ekonomistę. Jest to współpraca między przedsiębiorstwami lub innymi podmiotami, polegająca na wymianie wiedzy, rozwiązań technicznych i licencji, która prowadzi do obustronnego rozwoju tych podmiotów.


Przeciwieństwem otwartych innowacji są innowacje zamknięte. Charakteryzują się one tym, że badania, które później przekładają się na powstanie jakiegoś produktu lub procesu, są inicjowane i prowadzone wewnątrz jednej firmy, w oparciu o jej własną kadrę ekspercką. Idea zamkniętych innowacji ma w teorii zapewnić firmie pozycję rynkowego lidera. Bardzo często przekłada się jednak na to, że innowacje, po wystąpieniu pierwszych problemów przy ich powstawaniu, wędrują na półkę niezrealizowanych projektów, a koszty niepowodzenia ponosi jedno przedsiębiorstwo.
Poniżej przedstawiono 5 najważniejszych cech otwartych innowacji, które pomogą zrozumieć, dlaczego otwarte innowacje są korzystniejsze dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich.


1. Organizacja nie wykorzystuje wyłącznie swoich rozwiązań, ale korzysta z pomysłów z zewnątrz


Otwarte innowacje to idea zakładająca, że firmy nie muszą zamykać swojej działalności tylko w granicach własnych możliwości. Ciągłe rozwijanie działów badawczo-rozwojowych (R&D) zakłada wysokie koszty, które przeznacza się na rozwój działów badawczych, a także na późniejszą ochronę wytworzonej własności intelektualnej. Równie skuteczne, a tańsze i korzystniejsze dla otoczenia, może być otworzenie się na innowacje i rozwiązania, które powstają w innych firmach. Wówczas dzięki współpracy osiąga się biznesowy cel, nie traci środków, a powstałe rozwiązania mogą służyć społeczeństwu.


2. Firma nawiązuje współpracę ze specjalistami spoza firmy


Korzystając z rozwiązań obcych dostawców, wybiera się wiedzę i umiejętności osób, które pracują poza strukturami danego przedsiębiorstwa. Nie trzeba zatem zatrudniać „na etat” najlepszych specjalistów w branży, by korzystać z ich pomysłów – wystarczy nawiązać współpracę projektową w ramach konkretnego zlecenia, zgodnie z modelem otwartych innowacji. Dzięki temu można mieć dostęp do najbardziej nowoczesnych rozwiązań, a jednocześnie nie trzeba ponosić bardzo wysokich kosztów zatrudnienia specjalistów. W tej sytuacji zyskują obie strony – przedsiębiorca wydaje mniej pieniędzy na gotowe rozwiązanie lub jego wytworzenie, natomiast specjaliści, z którymi podjęto współpracę, mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w dalszej pracy zawodowej, także dla innych firm.


3. Nie trzeba być pierwszym, by czerpać korzyści z innowacji


Otwarte innowacje z pozoru zaprzeczają żelaznej zasadzie rynku, która mówi, że wygrywa ten, kto ma przewagę konkurencyjną. Niekoniecznie: przewagą korzystającego z otwartych innowacji nie jest bycie pierwszym, ale fakt dobrego zaplanowania rozwoju własnej firmy. MŚP nie zawsze mogą sobie pozwolić na finansowanie rozwoju coraz bardziej kreatywnych rozwiązań. Dlatego powinni korzystać z tych koncepcji, które są dobre, skuteczne i dostępne. Trzeba przecież pamiętać, że inwestycja we własne badania rozwojowe nie zawsze musi dać przewagę konkurencyjną. Prace nad nowym produktem lub procesem zajmują dużo czasu, a konkurencja nie śpi i pracuje nad swoimi rozwiązaniami, które mogą być nawet lepsze. 


4. Sukcesem firmy staje się skuteczne wykorzystanie dostępnych pomysłów, a nie ich ciągłe dostarczanie


Wyprzedzanie konkurencji jest oczywiście korzystne dla firmy, ale MŚP często jest trudno skutecznie rywalizować w wyścigu po innowacje. Dlatego powinni oni nauczyć się, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać już dostępne pomysły. Co ciekawe, to często olbrzymie przedsiębiorstwa udowadniają, że kluczowe jest umiejętne wykorzystywanie istniejących idei.


5. Otwarte innowacje nie szufladkują rozwiązań


Dobre rozwiązanie można wykorzystać w każdej branży, a dzięki otwartym innowacjom tak właśnie się dzieje. Idea ta zakłada przecież, że przedsiębiorstwa współpracują z różnymi partnerami i nie blokują przepływu wiedzy, umiejętności, licencji czy technologii. To oznacza, że z danej innowacji mogą skorzystać specjaliści z różnych branż, a same rozwiązania dzięki temu mogą się rozwijać jeszcze szybciej.


 

Więcej o otwartych innowacjach - artykuł 1 

Więcej o otwartych innowacjach - artykuł 2

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego