TRANSFER TECHNOLOGII

Odbiorcy naszego Projektu, zaangażowani we współpracę z Inicjatywą Awangarda, mogą mieć do czynienia z procesem transferu technologii. Co należy przez to rozumieć?

 


W świecie idealnym współpraca między nauką a biznesem przebiega szybko i sprawnie. Badacze tworzą niemal gotowe wynalazki, a przedsiębiorcy zajmują się tym, by weszły one do seryjnej (na mniejszą lub większą skalę) produkcji. Właśnie taki stan można nazwać wzorcowym transferem technologii.  Aby w pełni zrozumieć ideę i funkcjonowanie transferu technologii, poniżej przedstawiono kilka szczegółowych zagadnień związanych z tą tematyką.


Transfer technologii – definicja


Transfer technologii to proces, w którym konkretna wiedza jednego podmiotu zostaje „przeniesiona” do praktyki (np. gospodarczej) innego podmiotu. Ujmując to jeszcze prościej – chodzi o wykorzystanie pomysłów jednej osoby lub organizacji przez drugą osobę lub organizację. Gdy spojrzymy na to z tej perspektywy, szybko okaże się, że najczęściej do transferu technologii powinno dochodzić pomiędzy instytucjami badawczymi, które są swoistą kopalnią innowacji, a przedsiębiorstwami, które mają pieniądze, by je realizować. Często zdarza się jednak, że konkretna wiedza technologiczna na temat procesów „przenosi się” pomiędzy różnymi firmami. Taki proces także możemy nazwać transferem technologii. Transfer technologii umożliwia firmom, także tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, szybszy rozwój.
 

Transfer technologii – formy


Transfer technologii przybiera wiele ustrukturyzowanych form, które zapewniają korzyści obu stronom, czyli zarówno tej, która technologię pozyskuje, jak i tej, która ją sprzedaje. Może to być zarówno jednorazowa sprzedaż technologii, jak i czasowe udostępnienie licencji na jej wykorzystanie.


Transfer technologii – dlaczego jest potrzebny?


Najważniejsze korzyści płynące z procesu transferu technologii to m.in. zasilanie rynku nowymi pomysłami i wynalazkami, rozwój portfolio technologicznego firmy, rozwój kompetencji w obszarach współpracy, rozwój długoterminowych relacji partnerskich, większa aktywność w organizacjach o zasięgu regionalnym lub międzynarodowym, rozwój przedsiębiorczych postaw wśród pracowników, a także możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy na zakup technologii.


Dzięki temu wszystkiemu, w skali makro, gospodarka i społeczeństwo mogą się rozwijać. Korzystają też mikro, małe i średnie firmy, które nie muszą przeznaczać olbrzymich środków na prace badawczo-rozwojowe, by udoskonalać swoją ofertę. A na samym końcu zadowolony jest także konsument, który każdego dnia otrzymuje dostęp do coraz lepszych produktów lub usług.


 

Więcej o transferze technologii: 

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego